VOLT RENDŐR FŐTISZT, SZTE JOGI KAR ÓRAADÓ OKTATÓ, ANGOL SZAKJOGÁSZ, EU SZAKJOGÁSZ, TEL: 70 395-3179, E-MAIL: drgyoreip@gmail.com

Dr. Györei Péter büntető ügyvéd
Dr. Györei Péter büntető ügyvéd

És hogy miért hozzám forduljon, ha büntetőjogi ügyvéd szükséges jogi problémája megoldásához:

MERT RENDŐR FŐTISZTKÉNT, MAJD VÉDŐÜGYVÉDKÉNT IMMÁR KÉT ÉVTIZEDE   BÜNTETŐÜGYEKET VIZSGÁLOK ÉS GONDOSKODOM A TISZTESSÉGES ELJÁRÁSHOZ VALÓ ALKOTMÁNYOS JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉRŐL.

büntető ügyvéd
büntető ügyvéd

A tapasztalt és megbízható büntető ügyvéd és védőügyvéd egyik legjobb iskolája:

A Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályán r. alezredes rangban, kiemelt főnyomozóként közvetlen tapasztalatot nyertem a legnagyobb, kiemelt  jelentőségű korrupciós és csalási büntető eljárásokban.

A kitüntetéses és kiváló minősítéssel megszerzett angol nyelvű szakjogászi képesítéseim (Európa-jogi szakjogász (angol nyelvű) képzés (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog és Államtudományi Kar),  Angolszász jogi szakértő és jogi szakfordító szakjogász  (Szegedi Tudományegyetem,  Összehasonlító Jogi Intézet) biztosítják, hogy a nagy hagyományokra épülő külföldi büntető jogrendszerek doktrínáinak fényében tudjam értékelni a magyarországi büntetőeljárásokat.

A hatékony védőügyvéd számára elengedhetetlenül szükséges széles spektrumú ismeretek:

Az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság, Felderítő Főosztály kiemelt főnyomozójaként több éves tapasztalatot szereztem a hazai és külföldi bűnszervezetek viszonylatában folytatott titkos nyomozásokban és nyílt büntetőeljárásokban.

A büntetőjogi ügyvéd tudásának  garanciája:

Jogi tudásomat az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerzett cum laude minősítésű jogi diploma és jeles minősítésű szakvizsga tanúsítja.

A büntetőjog és büntető eljárás gyakorlati alapjai:

Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Kapitányságának nyomozójaként számtalan bűnügy (csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés, stb.) nyomozásában vettem aktívan részt, majd a Gazdaságvédelmi Alosztály vezetőjeként irányítottam a nyomozásokat.

Dr. Györei Péter ügyvéd, szakjogász.

Ajánlott írásaim:

A darnózseli hentes ítélete egy csapással zúzta szét a VV Fanni-gyilkosság vádlottjának reményeit

A pedofil milliárdos hálózata Magyarországig elért

Győri gyermekgyilkos: a végzetes szakvélemény

A darnózseli hentes és a tökéletes bűntény

A Hableány tragédiája: felháborító koreai követelések

A kutya, aki törvényt írt

A “soroksári futónő” gyilkosa: 5 évvel ezelőtt kellett volna megfogni?

VV Fanni halála és a Durst-védelem

Házkutatás bírói engedély nélkül? Magyarországon ezt is lehet!

VV Fanni: Megér az igazság 300 milliót?

Miért ölte meg magát a 17 éves magyar szépségkirálynő?

Marian Cozma családját cserbenhagyták

Drogsziget Budapesten

Autós rodeo Fiat Puntóval: Így győzött az igazság a Rezesova ügyben

Miért ugrott a halálba a Lánchídról az angol arisztokrata?

Korrupt rendőrök a maffia zsoldjában

Hogyan üldözzük a drogmaffiát?

Taktikai hiba a VV Fanni nyomozásban?

VV Fanni esete – ha nincs holttest, nincs bűncselekmény?

Igazságos volt-e a Viszkis Rabló büntetése?

Ronaldo börtönbe mehet nemi erőszakért?

A védőügyvéd ars poeticája:

A mai felgyorsult tempójú és kegyetlenül eredményorientált világban sokakkal előfordul, hogy szándékukon kívül is elkapja őket egy-egy büntetőeljárás forgószele. A tanúként vagy gyanúsítottként büntető procedúra részeseivé váló személyek túlnyomó többsége nem a társadalom ellensége; pillanatnyi megingás, a sors szeszélye sodorta őket rendőrség, ügyészség, bíróság Szküllái és Kharübdiszei közé.  Az adott ügyben mindenkinek el kell számolnia, de fair módon, az ártatlanság vélelmének, a büntető eljárás garanciáinak, és nem utolsó sorban az emberi méltóság alapértékének tiszteletben tartásával.

Védőügyvédként kettős vezérelvet vallok: az emberiesség és az igazságosságra törekvés mércéjének alkalmazását a személyek és szituációk értékelése során. Mindannyian esendő emberek vagyunk, néha botlunk is, kisebbet, nagyobbat. A védőügyvéd elsőrendú és legszebb feladata, hogy igyekezzék elérni, hogy védence ne hulljon ki a pozitív társadalmi környezetből, ne érje olyan büntetés amely által esetlegesen végleg elveszhet a társadalom számára.

Az igazságosságra törekvés elve alatt azt értem, hogy saját szféránkban, egyéni “hatáskörünkben” igyekezzünk mindenkit igazságosan, reálisan, emberként megítélni – függetlenül az éppen uralkodó többségi állásponttól, társadalmi divatoktól-indulatoktól. A nagy római jogtudóssal, Ulpianussal együtt vallom: “Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere”, azaz: “Tisztességesen élni, senkit nem bántani, mindenkinek azt adni, ami jár neki”.

Akkor tudok jó szívvel megbízást elfogadni egy ügyféltől, ha érzem sugárzó emberségét, amely alapot ad rá, hogy a szubjektív igazságosságra törekvő embertársai úgy értelmezzék az objektív jogot, hogy az lehetővé tegye a  próbahelyzetbe került egyén közösségben maradását. Ettől kezdve a védőügyvéd szép feladata és kihívása, hogy a jog kovácsaként úgy izzítsa, hevítse az objektív jog hideg szabályait, hogy azok az érvek,  heves viták tüzében formálódjanak, és az igazság öntőformájában nyerjenek helyes értelmezést, amely felszabadítólag hat nemcsak a büntetőeljárás harapófogójába került egyénre, hanem a “másik oldalon” álló rendőrök, nyomozók, ügyészek, bírák lelkére is, hiszen tévedés lenne azt hinni, hogy egy bűnvádi per csak a vádlott pszichéjén hagy nyomot.

Tapasztalt büntető jogász, büntető ügyvéd segítsége elengedhetetlen

A magasztos eszmék és a frissen szerzett jogi tudás nem elég a hatékony védelemhez: le kell bizony szállni a pokol sötét bugyraiba is, ahol a gyakorlati élet dörzspapírja csiszolja – sokszor inkább érdesíti – a büntető eljárás professzori dolgozószobák csendjében formált és egyetemi előadók steril laborkörülményei közt tesztelt szabályait. Világítatlan külvárosi utcák hajnali ködében indul számtalan büntetőügy; álomittas, holtfáradt rendőrök, (ettől vagy attól) kábult bilincsbe vert elkövetők, gépiesen pepecselő helyszínelők, alattomban szivárgó low-key zűrzavar és a gőzgépek korára emlékeztető  sebességű és hatékonyságú folyamatok, amelyek fölött ott lebegnek a kerületi rendőrkapitányság  ügyeletes tisztjének szakadozó utasításai, amelyek adó-vevő palackokból kiszabadult dzsinnként próbálkoznak a szabályszerű büntetőeljárás mágiáját a való világba átplántálni.

Valóban Vergiliusra lenne szükség a következő stáció, a rendőrkapitánysági fogda, annak lakói, valamint az alvó városban  magányos, sebesült élőlényként ziháló kapitányságot benépesítő egyéb félmesei lények bemutatásához, a Gyorskocsi utcai ügyeletes orvoshoz a feketén hullámzó Duna fölött átrepítő autóút szürreális élményének leírásához. Csoda, hogy ebben a Grimm testvérek és Mothy Python világát egyszerre idéző dimenzióban mindenki hibát-hibára halmoz? Az Egyesült Államokban az védőügyvédek bőségszaruját képezik a nyomozás során elkövetett eljárási szabálytalanságok, amelyek az egész bűnvádi eljárás sikerét megtorpedózhatják. Magyarországon azonban egyelőre fontosabb szempont az, hogy fény derüljön az “igazság”-ra, mint az, hogy a hatóságok kőkemény és keserű leckék során tanulják meg: az eljárási szabályok be nem tartásának csupán egyfajta  következménye lehet:  a bíróságon az egész ügy megy a kukába. (Más kérdés, hogy ha a rendőrség statisztikájában a “trófeát”, az eredményes felderítést az ügyirat vádemelési javaslattal az ügyészség részére történő megküldése jelenti, akkor a rendőrnyomozókat vajmi kevéssé hatja meg, hogy mi lesz a nyomozás végső sorsa. Arról most nem is beszélve, hogy a szegényes információáramlás miatt a nyomozó általában csak akkor értesül az általa sok munkával lenyomozott ügy végeredményéről, ha annak külön fáradtságot véve utánajár.)

De térjünk vissza a rendőrkapitánysági irodába, ahol az elfogott,  bilincsbe vert, megkocsikáztatott, orvosilag vizsgált, fogdában forgott elkövető gyanúsítotti kihallgatására kerül sor egy frissen felébresztett – vagy nagyobb ügyforgalmú kapitányságon napkelte óta talpon levő –  forrónyomos nyomozó által. A kihallgatások manapság 4-5 oldalnyi hivatalos, a gyanúsított jogaira történő figyelmeztetéssel kezdődnek, amelyek tudomásulvételét aláírással és “megértettem” megjegyzéssel kell igazolni. Tapasztalataim alapján  gyanúsítotti jogokra történő figyelmeztetések tömeges zúdítása nemhogy nem segít, hanem inkább még akadályt is jelent: az információáradatban fuldokolva a zaklatott idegállapotú gyanúsított még az igazán fontos jogaira sem tud figyelni.

A nem tapasztalt gyanúsított számára a rendőrségi eljárás  egyik negatív csúcspontja a szerencsétlen módon “rabosításnak” nevezett, és így számtalan félreértésre okot adó procedúra. Ennek során senki nem válik rabbá, hanem “csak” lefényképezik, ujjlenyomatot, esetleg DNS mintát vesznek tőle. A kevésbé rutinos gyanúsított viszont joggal ijed meg, hogy fogoly lesz belőle, mikor meghallja, hogy rabosítani fogják. Mindazonáltal a rabosítás így sem felemelő élmény, érzékenyebb lelkűek számára pedig kimondottan megalázó tapasztalat is lehet. Ez persze kimondottan szubjektív élmény; csak a gyanúsított érzi úgy, hogy minden szem rá szegeződik. A tapasztalt, sokat látott nyomozók valószínűleg gépiesen végzik tevékenységüket, nem a gyanúsított személyének erkölcsi megítélésén merengenek. Tapasztalt gyanúsítottak szerint jó taktika ilyenkor, ha az ember kívülről, objektíven próbálja nézni önmagát, a vele történő eseményeket, és hideg fejjel követi a tapasztalt védő, büntetőjogász által ajánlott és egyeztetett taktikát.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni: tapasztalt büntetőjogász, tapasztalt ügyvéd segítségére van szükség már a nyomozás, büntető eljárás legkorábbi szakaszától. Ugyanis ebben az időszakban követhet el a zavarban levő gyanúsított olyan hibákat, amellyel indokolatlanul nehezíti el eljárásjogi helyzetét, akkor is, ha cselekményei ezt nem indokolnák.

Számtalan bűncselekmény “lenyomozásával” és nyomozások irányításával szereztem büntetőjogi tapasztalatot, jól ismerem a nyomozóhatóság működésének logikáját, csakúgy, mint a kihallgatószobában lejátszódó lelki, pszichodinamikai folyamatokat.  Meggyőződéssel állíthatom, hogy nem szabad kockáztatni, nem szabad tapasztalt védőügyvéd, büntető jogász nélkül egy büntetőeljárás alanyává válni, nemhogy gyanúsítottként, sokszor még tanúként sem. A büntetőeljárás tekinthető egy gépezetnek, amely néha bizony bedarálja azt is, akinek csak a kabátujja szorult a fogaskerekek közé. Ezután nem kevés idő, pénz és fáradtság, mire a büntetőeljárásba keveredett tisztázza magát. Ez a rengeteg energiaráfordítás megtakarítható, ha hozzáértő, tapasztalt büntető ügyvéd, védő tanácsát kéri, mielőtt nyilatkozatot tenne a hatóság előtt.

Ha büntetőjogi problémájával ilyen szakembert akar találni:

büntető ügyvéd Budapest

büntetőjogi ügyvéd Budapest

védőügyvéd Budapest

akkor hívjon folyamatosan rendelkezésre álló telefonszámomon!

Ha a következőt keresi:

büntető ügyvéd Budapest

büntetőjogi ügyvéd Budapest

védőügyvéd Budapest

akkor forduljon hozzám bizalommal!

 

Ha ilyen szakember tanácsára van szüksége;

büntető ügyvéd Budapest

büntetőjogi ügyvéd Budapest

védőügyvéd Budapest

akkor keressen meg mielőbb!

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Györei Péter ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

 

 

Büntető ügyvéd Budapest, büntetőjogi ügyvéd Budapest, védőügyvéd Budapest, Büntető ügyvéd Budapest, büntetőjogi ügyvéd Budapest, védőügyvéd Budapest, Büntető ügyvéd Budapest, büntetőjogi ügyvéd Budapest, védőügyvéd Budapest, Büntető ügyvéd Budapest, büntetőjogi ügyvéd Budapest, védőügyvéd Budapest,