Élet, testi épség, egészség elleni bűncselekmények

Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények

Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények az ember biológiai létezése, illetve az élettani értelemben vett ember személyisége ellen irányulnak.

Témakörünk feldolgozása során az alábbi cikkekkel találkozhat az olvasó:

 1. emberölés §,
 2. minősített emberölés,
 3. erős felindulásban elkövetett emberölés §,
 4. öngyilkosságban közreműködés §,
 5. magzatelhajtás §,
 6. testi sértés §,
 7. foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés §,
 8. segítségnyújtás elmulasztása §.

Témakörünk első cikkében az emberölés nyitott törvényi tényállásáról olvashatunk, melyben az élet kezdete és vége, illetve az aktív és passzív eutanázia fogalma kap hangsúlyos szerepet. A cikkből kiderül, hogy mikor beszélünk alkalmatlan kísérletről (pl. halott emberen elkövetett emberölés), mi az emberölés elkövetési magatartása, mulasztás esetén pedig melyek a felelősségre vonás feltételei. A bűncselekmény befejezetté válásában (halálos eredmény) a tevéssel vagy mulasztással okozati összefüggésben való bekövetkezése a legfontosabb tényező.

A minősített emberölés esetén az ölési cselekmény valamely olyan tulajdonságát értékeli a büntetőjog, amely súlyosabb büntetőjogi fenyegetést tesz indokolttá. Eszerint lehet:

 1. előre kitervelten elkövetett emberölés,
 2. nyereségvágyból elkövetett emberölés,
 3. aljas indokból vagy célból elkövetett emberölés,
 4. különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés,
 5. hivatalos személy vagy külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt, illetőleg emiatt, közfeladatot ellátó személy ellen e feladatának teljesítése során, továbbá a hivatalos, a külföldi hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy támogatására vagy védelmére kelt személy ellen elkövetett emberölés,
 6. több ember sérelmére elkövetett emberölés,
 7. több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés,
 8. különös visszaesőként elkövetett emberölés,
 9. 14. életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett emberölés,
 10. védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés,
 11. a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére.

Az erős felindulásból elkövetett emberölés cikkünkben a kóros elmeállapoton alapuló felindultság (patológiás), illetve az éplélektani alapon nyugvó felindultság (fiziológiás) különböztethető meg, melyhez szorosan kapcsolódik a méltányosság, illetve a rögtönösség fogalma.

Az öngyilkosságban közreműködéshez kapcsolódó fontos fogalmak az elkövetésre rábírás, illetve az elkövetéshez való segítségnyújtás.

Magzatelhajtás esetén a terhesség mesterséges és jogellenes megszakítását szankcionálják.

Testi sértés esetén a testi épség vagy az egészség sérül. A bűncselekmény minősítése során irányadó fogalom a gyógytartam. E bűncselekménynek súlyosabban minősülő esetei is vannak.

A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés esetén a foglalkozási szabályok köre, a foglalkozási szabályszegés és a közvetlen (reális) veszély fogalmait vizsgálva az állapítható meg, hogy a testi sértés mint eredmény esetén az elkövetőt csak gondatlanság terhelheti.

Segítségnyújtás elmulasztása esetében van olyan személy, akinek élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van. Fontos fogalmi elem a tőle elvárhatóság, ugyanis a bíróság a társadalmi elvárhatóság általános szintjéből indul ki.

Ha büntetőeljárás, büntetőügy

(Forrás: magyarorszag.hu)