Kötelező védelem

Kötelező védelem 

Megbízható és korrekt védőügyvéd jelenléte nélkül ne tegyen vallomást! Joga van a legmagasabb szintű védelemhez!

A büntetőeljárásban a kötelező védelem azt jelenti, hogy a terheltnek szükségszerűen rendelkeznie kell egy általa meghatalmazott vagy a bíróság által kirendelt védővel, ügyvéddel. A büntetőeljárásban kötelező a védő részvétele, ha

 1. a bűncselekményre a törvény ötévi vagy annál súlyosabb szabadságvesztést rendel,
 2. a terheltet fogva tartják,
 3. a terhelt hallássérült, siketvak, vak, beszédképtelen vagy – a beszámítási képességére tekintet nélkül – kóros elmeállapotú,
 4. a terhelt a magyar nyelvet, illetőleg az eljárás nyelvét nem ismeri,
 5. a terhelt egyéb okból nem képes személyesen védekezni,
 6. a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) erről külön rendelkezik (pl. ha a terhelt fiatalkorú vagy a Be. XXVIII/A. Fejezetében meghatározott kiemelt jelentőségű ügyekben §). §

A védő részvételi kötelezettsége nem jelenti a védő állandó jelenléti kötelezettségét az eljárási cselekményeknél. Az eljárási cselekmények (pl. kihallgatás §) általában ilyenkor is lebonyolíthatók a védő távollétében.

A kötelező védői részvétel

A kötelező védői részvétel csak a törvényben meghatározott esetekben jelenti azt, hogy bizonyos eljárási cselekményeknél a védő jelenléte feltétlenül kötelező. A védő tárgyalási szakaszban való részvétele egyszersmind jelenléti kötelezettséget is magában foglal.

A védő köteles

 1. akadályoztatása esetén – előre nem ismert elháríthatatlan akadály felmerülése kivételével – helyettesítéséről gondoskodni, amennyiben az eljárási cselekményen védő részvétele kötelező,
 2. az akadályoztatás tényéről – ha ez lehetséges – az eljárást folytató bíróságot, ügyészt, illetőleg nyomozó hatóságot az eljárási cselekmény megkezdése előtt értesíteni, amennyiben az eljárási cselekményen védő részvétele kötelező és előre nem ismert elháríthatatlan akadály miatt helyettesítéséről nem tud gondoskodni. §

A védő a kötelező védői részvétel előírása esetén az első fokú, valamint a fellebbviteli tárgyalás során is köteles megjelenni.

A tárgyaláson a védő részvétele kötelező

 1. ha a Be. másképp nem rendelkezik, a törvényszék mint elsőfokú bíróság előtt,
 2. azokban az esetekben, amikor a büntetőeljárásban kötelező a védelem (ha a bűncselekményre a törvény ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel, ha a terheltet fogva tartják, ha a terhelt hallássérült, siketvak, vak, beszédképtelen vagy – a beszámítási képességére tekintet nélkül – kóros elmeállapotú, ha a terhelt a magyar nyelvet, illetőleg az eljárás nyelvét nem ismeri, illetve ha a terhelt egyéb okból nem képes személyesen védekezni, törvény egyéb rendelkezése alapján) §,
 3. amennyiben a szabályszerűen megidézett vádlott bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni (lásd: §,
 4. ha pótmagánvádló lép fel. §

A védő kirendelése

Felnőtt korú terheltnél – kötelező védelem esetén -, amennyiben a terhelt az alapos gyanú közlésétől számított három napon belül nem hatalmaz meg védőt, akkor a hatóság védőt rendel ki. §

A fiatalkorú elleni eljárásban védő részvétele kötelező. §

Ha a tárgyaláson védő részvétele kötelező, és a meghatalmazott védő a helyettesítésről nem gondoskodik, a bíróság helyettes védőt jelöl ki. §

(Forrás: magyarorszag.hu)